ข่าวเด่น

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าม...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และโครงสร้างศูนย์ฯ ณ สำนัก...

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาคว...

อ่านต่อ

แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชา...

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 1.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก 2.เทศบาลตำบลบ้านปิน จ.แพร่ 3.เทศบาลตำบลเขาทราย จ.พิจ...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “ลอยกระทงสาย” (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปและถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ๒.เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และ สร้างความภูมิใจและจิตสำนึกความรัก ความสามัคคีในท้องถิ่น ๓.เพื่อธำรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔.เพื่อแสดงความสำนึกคุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ขอขมาลาโทษที่อาจทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำนั้นๆไม่สะอาด การสำนึกคุณและขออภัยถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามอย่างหนึ่งของไทย ๕.เพื่อส่งเสริมงานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุพื้นบ้านต่างๆ มีการประกวดกระทงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และงานฝีมือในท้องถิ่

วันที่:2017-11-07 ผู้เข้าชม: 15 คน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com