ข่าวเด่น

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเท...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สืบเนื่องจากในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “ลอยกระทงสาย” (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปและถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ๒.เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และ สร้างความภูมิใจและจิตสำนึกความรัก ความสามัคคีในท้องถิ่น ๓.เพื่อธำรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔.เพื่อแสดงความสำนึกคุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ขอขมาลาโทษที่อาจทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำนั้นๆไม่สะอาด การสำนึกคุณและขออภัยถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามอย่างหนึ่งของไทย ๕.เพื่อส่งเสริมงานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุพื้นบ้านต่างๆ มีการประกวดกระทงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และงานฝีมือในท้องถิ่

วันที่:2017-11-07 ผู้เข้าชม: 58 คน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com