ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2562 ให้แก...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมฝั...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดโครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชุน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

วันที่:2018-09-13 ผู้เข้าชม: 39 คน

ภาพกิจกรรมทั้งหมดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com