ข่าวเด่น

รับสมัครเพื่อการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเพื่อแต่...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทำการสรรหาและเลือกสรร...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมฝั...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า" ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่ามะเขือ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงาน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันที่:2018-09-21 ผู้เข้าชม: 59 คน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com