ข่าวเด่น

คู่มือประชาชนสำหรับการชำระเงินค่าภาษี...

เรื่องต้องรู้!! เกี่ยวกับการเสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “ลอยกระทงสาย” (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ลอยกระทงสาย" (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำปิง ศาลเจ้าพ่อปูดำ ตลาดท่ามะเขือ มี ร.ต.ต.วินัย วิจิตรพัชราภรณ์ ผู้บริหาร วินัยเซอร์วิส - วี เอ็น กรุ๊ป (VN Grop) นายโสภา สันแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติด้วย ทั้งนี้การจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ลอยกระทงสาย" (เผาเทียน เล่นไฟ) นั้น เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดขึ้น เพื่อบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวท่ามะเขือมิให้สูญหายไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ส่งเสริมให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้า มีขบวนแห่กระทงที่สวยสดงดงาม จากชุมชนทั้ง 6 ชุมชนของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ส่วนในภาคค่ำมีการลอยกระทงสายที่ประดิษฐ์จากกาบและกะลามะพร้าว จำนวน 9,999 ดวง บริเวณเขื่อนเรียงหิน ริมแม่น้ำปิง ศาลเจ้าพ่อปูดำ ตลอดจนมีการแสดง ของ ชมรม 3ส. ขมรมแอโรบิค ชมรมผู้สูงอายุ และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมอีกด้วย

วันที่:2019-11-12 ผู้เข้าชม: 19 คน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com