ข่าวเด่น

คู่มือประชาชนสำหรับการชำระเงินค่าภาษี...

เรื่องต้องรู้!! เกี่ยวกับการเสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

หัวข้อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ:
  • โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ (วันแม่แห่งชาติ)

    วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและชื่นชมในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทยและของท้องถิ่น ๒.เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ ๓.เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

    วันที่: 2016-08-15เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com