ข่าวเด่น

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ส่งเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง * :
ชื่อ * :
อาชีพ :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :
หมายเลขโทรศัพท์ :
Email : * :
ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ดังนี้ : * :
ความประสงค์ที่ท่านต้องการ * :
หากท่านมีความประสงค์จะเข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ามะเขือ โปรดระบุเวลาและวันนัด :
เปลี่ยนภาพ


เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com