ข่าวเด่น

ประกาศ รับสมัครเพื่อการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเ...

อ่านต่อ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Back Office

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ

ระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO ระบบใหม่)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)
ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. (WELFARE)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. (CCIS)
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (WASTE)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-Saraban)
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดกำแพงเพชร (e-Office)

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com