ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอเชิญชวนประชาชน สมัครเป็...

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

    เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เดิมมีเรื่องเล่าว่า พื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง เป็นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง ในขณะที่บริเวณอื่นน้ำท่วมถึงหมดทุกแห่ง ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่าเกาะซึ่งในสมัยโบราณยังอุดมไปด้วยป่าไม้ มีไม้สักเป็น จำนวนมาก พ่อค้ามาทำไม้ตั้งปางไม้เป็น ที่พักคนงานริมฝั่งแม่น้ำปิง คนงานเหล่านี้นำมะเขือมาทำเป็นอาหารและทิ้งเมล็ดมะเขือลงบริเวณปางไม้ที่พัก จนเกิดเป็นดงมะเขือขึ้นและคนงานที่อาศัยทำไม้ต้องเดินทางติดต่อกับบ้านคลองขลุงเสมอโดยทางเรือ ตามลำน้ำปิงซึ่งอยู่เยื้องกันคนละฝั่งแม่น้ำกล่าวคือบ้านคลองขลุงตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปิงและอยู่ท้ายน้ำ ส่วนที่ตั้งปางไม้ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายและอยู่เหนือน้ำ เหตุที่มีชื่อว่าเกาะ เพราะน้ำท่วมไม่ถึง เป็นท่าน้ำสำหรับโดยสารเรือสัญจรไปมา และที่บริเวณนี้มีต้นมะเขือขึ้นมากชาวบ้านจึงเรียกชื่อบริเวณนี้ว่า “เกาะท่ามะเขือ”เมื่อชุมชนเจริญขึ้น มีคนอยู่หนาแน่นจนแปรสภาพจากปางไม้สำหรับคนงานชั่วคราว เป็นหมู่บ้านถาวรขึ้นแล้ว ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านท่ามะเขือ” ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2513 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 87 ตอนที่ 69 หน้า 2232

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพพื้นที่เป็นแนวขนานไปกับแม่น้ำปิงทางฝั่งตะวันตก อยู่ห่างจากอำเภอคลองขลุงประมาณ 4 กิโลเมตร
อาณาเขต  
   
ทิศเหนือ ติดกับตำบลวังบัว  
ทิศใต้ ติดกับตำบลวังยาง  
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลทุ่งทราย  
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลคลองขลุง  

การปกครองท้องถิ่น

    พื้นที่เขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่ามะเขืออยู่ในท้องที่ อำเภอคลองขลุง มี 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ครอบคลุมหมู่ที่ 1 เพียงบางส่วนและหมู่ที่ 2

จำนวนประชากร

ชาย 1,921คน หญิง 1,990 คน รวม 3,911 คน
รายชื่อตลาด
สถานที่ตั้ง
ที่ รายชื่อตลาด อปท. ตำบล อำเภอ จังหวัด จำนวนแผงค้า เวลาจำหน่าย
ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ทต.ท่ามะเขือ ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร ๑๑๓ แผง ๐๕.๐๐ - ๑๘.๐๐น.

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com