ข่าวเด่น

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเท...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สืบเนื่องจากในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ


แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ 1 พฤษภาคม 25601. เทศบาลตำบลบ้านสา จ.ลำปาง


2.เทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์


3.เทศบาลตำบลแม่สรวย จ.เชียงราย


4.เทศบาลตำบลทุ่งกวาว จ.แพร่


5.เทศบาลตำบลท่าสุด จ.เชียงราย


6.เทศบาลตำบลเวียงสรวย จ.เชียงราย


7.เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว จ.ลำปาง


8.เทศบาลตำบลแม่คำมี จ.แพร่


9.เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จ.เชียงราย


10.เทศบาลตำบลนาแก้ว จ.ลำปาง


วันที่ 2 พฤษภาคม 2560


11.เทศบาลตำบลร้องกวาง จ.แพร่


12.เทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา


13.เทศบาลตำบลบ้านแม จ.เชียงใหม่


14.เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จ.สุโขทัย


15.เทศบาลตำบลท่าตะโก จ.นครสวรรค์


16.เทศบาลตำบลเวียง จ.เชียงราย


17.เทศบาลตำบลเชียงม่วน จ.พะเยา


18.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย


19.เทศบาลตำบลสายน้ำคำ จ.เชียงราย


20.เทศบาลตำบลฝายกวาง จ.พะเยา


21.เทศบาลตำบลต้นธง จ.ลำพูน


22.เทศบาลตำบลวังพร้าว จ.ลำปาง


23.เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง


24.เทศบาลตำบลพยุหะ จ.นครสวรรค์


25.เทศบาลตำบลหนองพยอม จ.พิจิตร


26.เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย


27.เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จ.ลำปาง


28.เทศบาลตำบลหัวดง จ.อุตรดิตถ์


29.เทศบาลตำบลบ้านปง จ.เชียงใหม่


30.เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่


31.เทศบาลตำบลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร


32.เทศบาลตำบลแม่ตาว จ.ตาก


33.เทศบาลตำบลวังบงค์ จ.พิจิตร


34.เทศบาลตำบลทาขุมเงิน จ.ลำพูน


35.เทศบาลตำบลศิลาแลง จ.น่าน


36.เทศบาลตำบลดงเจน จ.พะเยา


37.เทศบาลตำบลยางฮอม จ.เชียงราย


38.เทศบาลตำบลสันทราย จ.เชียงราย


39.เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จ.เชียงใหม่


40.เทศบาลตำบลแม่คือ จ.เชียงใหม่


41.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก


42.เทศบาลตำบลท่าสัก จ.อุตรดิตถ์


43.เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จ.พะเยา


44.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จ.ลำปาง


45.เทศบาลตำบลขัวมุง จ.เชียงใหม่


46.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เชียงใหม่


47.เทศบาลตำบลสารภี จ.เชียงใหม่


48.เทศบาลตำบลสากเหล็ก จ.พิจิตร


49.เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


วันที่ 3 พฤษภาคม 2560


50.เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จ.เชียงราย


51.เทศบาลตำบลท่าฬ่อ จ.พิจิตร


52.เทศบาลตำบลสลกบาตร จ.กำแพงเพชร


53.เทศบาลตำบลในเมือง จ.สุโขทัย


54.เทศบาลตำบลไม้ยา จ.เชียงราย


55.เทศบาลตำบลวังหงส์ จ.แพร่


56.เทศบาลตำบลบ้านปิน จ.แพร่


57.เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จ.แพร่


58.เทศบาลตำบลหัวรอ จ.พิษณุโลก


59.เทศบาลตำบลเนินปอ จ.พิจิตร


60.เทศบาลตำบลแม่แรม จ.เชียงใหม่


61.เทศบาลตำบลท่าเสา จ.อุตรดิตถ์


62.เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร


63.เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จ.เชียงใหม่


64.เทศบาลตำบลปิงโค้ง จ.เชียงใหม่


65.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จ.เชียงราย


66.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.ตาก


67.เทศบาลตำบลแม่แตง จ.เชียงใหม่


68.เทศบาลตำบลต้นธงชัย จ.ลำปาง


69.เทศบาลตำบลพบพระ จ.ตาก


70.เทศบาลตำบลปากดง จ.กำแพงเพชร


71.เทศบาลตำบลม่วงน้อย จ.ลำพูน


72.เทศบาลตำบลทาสบเส้า จ.ลำพูน


73.เทศบาลตำบลวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์


74.เทศบาลตำบลเนินกุ่ม จ.พิษณุโลก


75.เทศบาลตำบลป่าซาง จ.เชียงราย


76.เทศบาลตำบลห้างฉัตร จ.ลำปาง


77.เทศบาลตำบลป่าแดง จ.พิษณุโลก


78.เทศบาลตำบลพันเสา จ.พิษณุโลก


79.เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


80.เทศบาลตำบลหนองบัว จ.นครสวรรค์


81.เทศบาลตำบลสันทราย จ.เชียงราย


82.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จ.เชียงราย


83.เทศบาลตำบลบ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์


84.เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน


85.เทศบาลตำบลแม่แรง จ.ลำพูน


86.เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จ.พะเยา


87.เทศบาลตำบลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์


88.เทศบาลตำบลเวียงชัย จ.เชียงราย


89.เทศบาลตำบลริมเหนือ จ.เชียงใหม่


90.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.ลำพูน


91.เทศบาลตำบลอุ้มผาง จ.ตาก


92.เทศบาลตำบลแม่ริม จ.เชียงใหม่


วันที่ 4 พฤษภาคม 2560


93.เทศบาลตำบลหารแก้ว จ.เชียงใหม่


94.เทศบาลตำบลไชยสถาน จ.เชียงใหม่


95.เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จ.เชียงใหม่


96.เทศบาลตำบลบ้านแหวน จ.เชียงใหม่


97.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ลำปาง


98.เทศบาลตำบลไหล่หิน จ.ลำปาง


99.เทศบาลตำบลไผ่รอบ จ.พิจิตร


100.เทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน


101.เทศบาลตำบลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร


102.เทศบาลตำบลโกรกพระ จ.นครสวรรค์


103.เทศบาลตำบลป่าแดด จ.เชียงใหม่


104.เทศบาลตำบลแม่มอก จ.ลำปาง


105.เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง


106.เทศบาลตำบลเชิงดอย จ.เชียงใหม่


107.เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จ.เชียงใหม่


108.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จ.เชียงใหม่


109.เทศบาลตำบลเชียงดาว จ.เชียงใหม่


110.เทศบาลตำบลนางแล จ.เชียงราย


111.เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จ.เชียงราย


112.เทศบาลตำบลท่าวังทอง จ.พะเยา


113.เทศบาลตำบลเวียง จ.พะเยา


114.เทศบาลตำบลห้วยลาน จ.พะเยา


115.เทศบาลตำบลสวนเขื่อน จ.แพร่


116.เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จ.อุตรดิตถ์


117.เทศบาลตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน


118.เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน


119.เทศบาลตำบลบางไผ่ จ.พิจิตร


120.เทศบาลตำบลช่องแค จ.นครสวรรค์


121.เทศบาลตำบลคลองพิไกร จ.กำแพงเพชร


122.เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จ.สุโขทัย


123.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.สุโขทัย


124.เทศบาลตำบลป่าแงะ จ.เชียงราย


125.เทศบาลตำบลจอมแจ้ง จ.เชียงใหม่


126.เทศบาลตำบลไชยปราการ จ.เชียงใหม่


127.เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จ.ลำปาง


128.เทศบาลเมืองหนองปลิง จ.กำแพงเพชร


129.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่


วันที่ 5 พฤษภาคม 2560130.เทศบาลตำบลลวงเหนือ จ.เชียงใหม่


131.เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง


132.เทศบาลตำบลท่าสายลวด จ.ตาก


133.เทศบาลตำบลแม่อาย จ.เชียงใหม่


134.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่


135.เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จ.เชียงราย


136.เทศบาลตำบลแม่สาย จ.เชียงราย


137.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เชียงราย


138.เทศบาลตำบลป่าแฝก จ.พะเยา


139.เทศบาลตำบลโพทะเล จ.พิจิตร


140.เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์


141.เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์


142.เทศบาลตำบลเวียงมอก จ.ลำปาง


143.เทศบาลตำบลเสริมซ้าย จ.ลำปาง


144.เทศบาลตำบลท่าผา จ.ลำปาง


145.เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง


146.เทศบาลตำบลนาครัว จ.ลำปาง


147.เทศบาลตำบลดอยลาน จ.เชียงราย


148.เทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่


149.เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่


150.เทศบาลตำบลบัววัฒนา จ.เพชรบูรณ์


151.เทศบาลตำบลวังชมภู จ.เพชรบูรณ์


152.เทศบาลตำบลเสริมงาม จ.ลำปาง


153.เทศบาลตำบลเม็งราย จ.เชียงราย


154.เทศบาลตำบลป่าตาล จ.เชียงราย


155.เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่


156.เทศบาลตำบลยางคราม จ.เชียงใหม่


157.เทศบาลตำบลดงดำ จ.ลำพูน


158.เทศบาลตำบลศาลา จ.ลำปาง


159.เทศบาลตำบลสันผักหวาน จ.เชียงใหม่


160.เทศบาลตำบลบ้านดู่ จ.เชียงราย


161.เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน


162.เทศบาลตำบลท่าวังตาล จ.เชียงใหม่


163.เทศบาลตำบลเฉลียงทอง จ.เพชรบูรณ์


164.เทศบาลตำบลปากกาง จ.แพร่


165.เทศบาลตำบลทุ่งน้อย จ.พิจิตร


166.เทศบาลตำบลเนินมะกอก จ.พิจิตร


167.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จ.กำแพงเพชร


วันที่ 8 พฤษภาคม 2560


168.เทศบาลตำบลห้วยแก้ว จ.พิษณุโลก


169.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์


170.เทศบาลตำบลบ่อไทย จ.เพชรบูรณ์


171.เทศบาลตำบลทากาศ จ.ลำพูน


172.เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา


173.เทศบาลตำบลแม่ข่า จ.เชียงใหม่


174.เทศบาลตำบลบ้านหลวง จ.เชียงใหม่


175.เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จ.ลำปาง


176.เทศบาลตำบลตรอน จ.อุตรดิตถ์


177.เทศบาลตำบลเขาทราย จ.พิจิตร


178.เทศบาลตำบลชมภู จ.เชียงใหม่


179.เทศบาลตำบลน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์


180.เทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์


181.เทศบาลตำบลศรีษะเกษ จ.น่าน


182.เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่


183.เทศบาลตำบลบ้านมุง จ.พิษณุโลก


184.เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา


185.เทศบาลตำบลหย่วน จ.พะเยา


186.เทศบาลตำบลบ้านแปะ จ.เชียงใหม่


187.เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน


188.เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง


189.เทศบาลตำบลระหาน จ.กำแพงเพชร


190.เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ จ.กำแพงเพชร


191.เทศบาลตำบลแม่กา จ.พะเยา


192.เทศบาลตำบลจุน จ.พะเยา


193.เทศบาลตำบลขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่


194.เทศบาลตำบลแม่ต้าน จ.ตาก


195.เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์


196.เทศบาลตำบลหลวงใต้ จ.ลำปาง


วันที่ 9 พฤษภาคม 2560197.เทศบาลตำบลเขาคีริส จ.กำแพงเพชร


198.เทศบาลตำบลแม่ลานนา จ.แพร่


199.เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จ.เชียงใหม่


200.เทศบาลตำบลแม่เงิน จ.เชียงราย


201.เทศบาลตำบลแม่หล่าย จ.แพร่


202.เทศบาลเมืองอรัญญิก จ.พิษณุโลก


203.เทศบาลตำบลแม่โป่ง จ.เชียงใหม่


204.เทศบาลตำบลหนองยวง จ.ลำพูน


205.เทศบาลตำบลเด่นชัย จ.แพร่


206.เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ จ.แพร่


207.เทศบาลตำบลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์


208.เทศบาลตำบลหนองหอย จ.เชียงใหม่


209.เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จ.เชียงใหม่


210.เทศบาลตำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่


211.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน


212.เทศบาลเมืองงาย จ.เชียงใหม่


213.เทศบาลตำบลวังกะพี้ จ.อุตรดิตถ์


214.เทศบาลตำบลสันทราย จ.เชียงใหม่


215.เทศบาลตำบลโยนก จ.เชียงราย


216.เทศบาลตำบลห้วยหม้าย จ.แพร่


217.เทศบาลตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก


218.เทศบาลเมืองปางมะค่า จ.กำแพงเพชร


219.เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร


220.เทศบาลตำบลวังชิ้น จ.แพร่


221.เทศบาลตำบลดอนศิลา จ.เชียงราย


222.เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี


223.เทศบาลตำบลทุ่งงาม จ.ลำปาง


224.เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน


225.เทศบาลตำบลสันติสุข จ.เชียงใหม่


226.เทศบาลตำบลโรงช้าง จ.เชียงราย


227.เทศบาลตำบลบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่


228.เทศบาลตำบลดงขุย จ.เพชรบูรณ์


229.เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่


230.เทศบาลตำบลศรีวิชัย จ.ลำพูน


231.เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ จ.นครสวรรค์


232.เทศบาลตำบลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่


233.เทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่


วันที่ 11 พฤษภาคม 2560


234.เทศบาลเมืองตาก จ.ตาก


235.เทศบาลตำบลดู่ใต้ จ.น่าน


236.เทศบาลตำบลแม่ไร่ จ.เชียงราย


237.เทศบาลตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน


238.เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จ.เชียงราย


239.เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จ.เชียงราย


240.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.พะเยา


241.เทศบาลตำบลทุ่งโฮ่ง จ.แพร่


242.เทศบาลตำบลแม่ปาน จ.แพร่


243.เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จ.สุโขทัย


244.เทศบาลตำบลศรีสำโรง จ.สุโขทัย


245.เทศบาลตำบลบ้านแยง จ.พิษณุโลก


246.เทศบาลเมืองพิจิตร จ.พิจิตร


247.เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน


248.เทศบาลตำบลประตูป่า จ.ลำพูน


249.เทศบาลตำบลหนองเบน จ.นครสวรรค์


250.เทศบาลตำบลขึ่ง จ.น่าน


251.เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่


252.เทศบาลตำบลก้อ จ.ลำพูน


253.เทศบาลตำบลทาปลาดุก จ.ลำพูน


254.เทศบาลตำบลเทพนคร จ.กำแพงเพชร


255.เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์


วันที่ 15 พฤษภาคม 2560


256.เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน


257.เทศบาลตำบลครึ่ง จ.เชียงราย


258.เทศบาลตำบลจริม จ.อุตรดิตถ์


259.เทศบาลตำบลทับคล้อ จ.พิจิตร


260.เทศบาลตำบลแม่วาง จ.เชียงใหม่


261.เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน


262.เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร


263.เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง จ.เชียงใหม่


264.เทศบาลตำบลเถินบุรี จ.ลำปาง


265.เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา


266.เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จ.เชียงราย


267.เทศบาลตำบลลี้ จ.ลำพูน


268.เทศบาลตำบลสันมะเค็ด จ.เชียงราย


269.เทศบาลตำบลบุญเรือง จ.เชียงราย


270.เทศบาลตำบลจันจว้า จ.ชียงราย


271.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.พะเยา


272.เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จ.พะเยา


273.เทศบาลตำบลท่าจำปี จ.พะเยา


274.เทศบาลตำบลสามง่าม จ.พิจิตร


275.เทศบาลเมืองบางมูลนาก จ.พิจิตร


276.เทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร


277.เทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่


278.เทศบาลตำบลท่าผา จ.เชียงใหม่


279.เทศบาลตำบลสันพระเนตร จ.เชียงใหม่


280.เทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง


281.เทศบาลเมืองพิชัย จ.ลำปาง


282.เทศบาลตำบลหนองล่อง จ.ลำพูน


283.เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง จ.ลำพูน


284.เทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.ลำพูน


285.เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ จ.ตาก


286.เทศบาลตำบลบ้านตาก จ.ตาก


287.เทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย


288.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา


289.เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จ.สุโขทัย


290.เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่


291.เทศบาลตำบลงิม จ.เชียงใหม่


292.เทศบาลตำบลบางประมุง จ.นครสวรรค์


293.เทศบาลตำบลแม่จัน จ.เชียงราย


294.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จ.เชียงราย


295.เทศบาลตำบลศรีถ้อย จ.พะเยา


296.เทศบาลตำบลสันป่าเปา จ.เชียงใหม่


297.เทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร


298.เทศบาลตำบลบ้านตาล จ.เชียงใหม่


วันที่ 16 พฤษภาคม 2560


299.เทศบาลตำบลสบบง จ.พะเยา


300.เทศบาลตำบลเจิญราษฎร์ จ.พะเยา


301.เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน


302.เทศบาลตำบลปงป่าหวาย จ.แพร่


303.เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่


304.เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จ.เชียงใหม่


305.เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่


306.เทศบาลตำบลมก๋อย จ.เชียงใหม่


307.เทศบาลตำบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่


308.เทศบาลตำบลแม่สอย จ.เชียงใหม่


309.เทศบาลตำบลทาสบชัย จ.ลำพูน


310.เทศบาลตำบลวังทอง จ.พิษณุโลก


311.เทศบาลตำบลทากาศเหนือ จ.ลำพูน


312.เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จ.เชียงราย


313.เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา จ.เชียงใหม่


314.เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จ.เชียงใหม่


315.เทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์


316.เทศบาลตำบลท่าวังผา จ.น่าน


317.เทศบาลตำบลนครไทย จ.พิษณุโลก


318.เทศบาลตำบลวังยาง จ.กำแพงเพชร


319.เทศบาลตำบลป่าแมต จ.แพร่


วันที่ 17 พฤษภาคม 2560


320.เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา จ.เพชรบูรณ์


321.เทศบาลตำบลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์


322.เทศบาลตำบลบ่อหลวง จ.เชียงใหม่


323.เทศบาลตำบลสันมหาพน จ.เชียงใหม่


324.เทศบาลตำบลตากฟ้า จ.นครสวรรค์


325.เทศบาลตำบลบ้านแซว จ.เชียงราย


326.เทศบาลตำบลวังตะกู จ.พิจิตร


327.เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จ.พะเยา


328.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จ.พะเยา


329.เทศบาลตำบลบ้านสวน จ.สุโขทัย


330.เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง จ.เชียงใหม่


331.เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จ.เชียงใหม่


332.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง


333.เทศบาลตำบลแม่จะเรา จ.ตาก


334.เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร


335.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย


336.เทศบาลตำบลดอยแก้ว จ.เชียงใหม่


337.เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร


338.เทศบาลตำบลช่องลม จ.กำแพงเพชร


339.เทศบาลตำบลเนินมะปราง จ.พิษณุโลก


340.เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ จ.เชียงใหม่


341.เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย


342.เทศบาลตำบลหงส์หิน จ.พะเยา


343.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.พิษณุโลก


344.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จ.เชียงใหม่


345.เทศบาลตำบลสิริราช จ.ลำปาง


วันที่ 18 พฤษภาคม 2560


346.เทศบาลตำบลแม่ปืม จ.พะเยา


347.เทศบาลตำบลท่าปลา จ.อุตรดิตถ์


348.เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จ.ลำปาง


349.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร


350.เทศบาลตำบลเวียง จ.เชียงราย


351.เทศบาลตำบลพญาเม็งราย จ.เชียงราย


352.เทศบาลตำบลป่าแดด จ.เชียงราย


353.เทศบาลตำบลนาน้อย จ.น่าน


354.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เพชรบูรณ์


355.เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี


356.เทศบาลตำบลสันมะค่า จ.เชียงราย


357.เทศบาลตำบลเวียงต้า จ.แพร่


358.เทศบาลตำบลบ้านเวียง จ.แพร่


359.เทศบาลตำบลจอมทอง จ.เชียงใหม่


360.เทศบาลตำบลแม่ทะ จ.ลำปาง


361.เทศบาลตำบลศรีเตี้ย จ.ลำพูน


362.เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์


363.เทศบาลตำบลหนองแดง จ.น่าน


364.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


365.เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก


366.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จ.สุโขทัย


367.เทศบาลตำบลร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์


368.เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร


369.เทศบาลตำบลแม่ลาว จ.เชียงราย


370.เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จ.เชียงใหม่


371.เทศบาลตำบลศาลาลาย จ.เพชรบูรณ์


วันที่ 19 พฤษภาคม 2560


372.เทศบาลตำบลนครชุม จ.กำแพงเพชร


373.เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จ.เชียงราย


374.เทศบาลตำบลดงมะดะ จ.เชียงราย


375.เทศบาลตำบลแม่หอพระ จ.เชียงใหม่


376.เทศบาลตำบลปงยางครก จ.ลำปาง


377.เทศบาลตำบลแม่ปุ จ.ลำปาง


378.เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย


379.เทศบาลตำบลลานสัก จ.อุทัยธานี


380.เทศบาลตำบลไพศาลี จ.นครสวรรค์


381.เทศบาลตำบลลานหอย จ.สุโขทัย


382.เทศบาลตำบลป่าบง จ.เชียงใหม่


383.เทศบาลตำบลบวกค้าง จ.เชียงใหม่


384.เทศบาลตำบลหนองช้างคืน จ.ลำพูน


385.เทศบาลตำบลเชียงคำ จ.พะเยา


386.เทศบาลตำบลท่าพล จ.เพชรบูรณ์


387.เทศบาลตำบลป่างิ้ว จ.เชียงราย


388.เทศบาลตำบลสันทรายงาม จ.เชียงราย


389.เทศบาลตำบลดงป่าคำ จ.พิจิตร


390.เทศบาลตำบลสันโป่ง จ.เชียงใหม่


391.เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ.นครสวรรค์


392.เทศบาลตำบลนาเฉลียง จ.เพชรบูรณ์


393.เทศบาลตำบลแจ้ห่ม จ.ลำปาง


394.เทศบาลตำบลท่าสาย จ.เชียงราย


395.เทศบาลตำบลห้วยไคร้ จ.เชียงราย


396.เทศบาลตำบลซับสมอทอด จ.เพชรบูรณ์


397.เทศบาลตำบลหอไกร จ.พิจิตร


วันที่ 22 พฤษภาคม 2560


398.เทศบาลตำบลแม่ใจ จ.พะเยา


399.เทศบาลตำบลในเมือง จ.อุตรดิตถ์


400.เทศบาลตำบลบางระกำ จ.พิษณุโลก


401.เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จ.เชียงใหม่


402.เทศบาลตำบลบางคลาน จ.พิจิตร


403.เทศบาลตำบลแม่คำ จ.เชียงราย


404.เทศบาลตำบลสูงเม่น จ.แพร่


405.เทศบาลตำบลหางดง จ.เชียงใหม่


406.เทศบาลตำบลสันปูเลย จ.เชียงใหม่


407.เทศบาลตำบลแสนไห จ.เชียงใหม่


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ข่าววันที่:1 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าชม: 256 คน โดย:เทศบาล ประเภท:ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือล่าสุดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com