ข่าวเด่น

คู่มือประชาชนสำหรับการชำระเงินค่าภาษี...

เรื่องต้องรู้!! เกี่ยวกับการเสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ


แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ 13 ธันวาคม 2560
1.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก
2.เทศบาลตำบลบ้านปิน จ.แพร่
3.เทศบาลตำบลเขาทราย จ.พิจิตร
4.เทศบาลตำบลยางฮอม จ.เชียงราย
5.เทศบาลตำบลนางั่ว จ.เพชรบูรณ์
6.เทศบาลตำบลป่าบง จ.เชียงใหม่
7.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จ.เชียงใหม่
8.เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
9.เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน
10.เทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน
11.เทศบาลตำบลต้นธง จ.ลำพูน
12.เทศบาลตำบลก้อ จ.ลำพูน
13.เทศบาลตำบลแม่ตืน จ.ลำพูน
14.เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
15.เทศบาลตำบลบวกค้าง จ.เชียงใหม่
16.เทศบาลตำบลขัวมุง จ.เชียงใหม่
17.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่
18.เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จ.เชียงใหม่
19.เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จ.เชียงใหม่
20.เทศบาลตำบลบ้านแม จ.เชียงใหม่
21.เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จ.สุโขทัย
22.เทศบาลตำบลลานหอย จ.สุโขทัย
23.เทศบาลตำบลน้ำริด จ.อุตรดิตถ์
24.เทศบาลตำบลโคกสะอาด จ.เพชรบูรณ์
25.เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ จ.พะเยา
26.เทศบาลตำบลงิ้ว จ.เชียงราย
27.เทศบาลตำบลไม้ยา จ.เชียงราย
28.เทศบาลตำบลเชียงม่วน จ.พะเยา
29.เทศบาลตำบลงิ้วงาม จ.อุตรดิตถ์
30.เทศบาลตำบลชมภู จ.เชียงใหม่
31.เทศบาลตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน
32.เทศบาลตำบลคลองพิไกร จ.กำแพงเพชร
33.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จ.กำแพงเพชร
34.เทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่
35.เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จ.เชียงใหม่
36.เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่
37.เทศบาลตำบลแม่คือ จ.เชียงใหม่
38.เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จ.เชียงใหม่
39.เทศบาลตำบลป่าแดด จ.เชียงใหม่
40.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
41.เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จ.อุตรดิตถ์
42.เทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา
43.เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา
44.เทศบาลตำบลสายน้ำคำ จ.เชียงราย
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
45.เทศบาลตำบลเวียงยอง จ.ลำพูน
46.เทศบาลเหมืองจี้ จ.ลำพูน
47.เทศบาลตำบลสันมหาพน จ.เชียงใหม่
48.เทศบาลตำบลสันโป่ง จ.เชียงใหม่
49.เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ จ.เชียงใหม่
50.เทศบาลตำบลบ้านโตนด จ.สุโขทัย
51.เทศบาลตำบลในเมือง จ.สุโขทัย
52.เทศบาลตำบลหัวรอ จ.พิษณุโลก
53.เทศบาลตำบลนครไทย จ.พิษณุโลก
54.เทศบาลตำบลผาจุก จ.อุตรดิตถ์
55.เทศบาลตำบลงอบ จ.น่าน
56.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จ.เชียงราย
57.เทศบาลตำบลป่ากก่อดำ จ.เชียงราย
58.เทศบาลตำบลแม่คำ จ.เชียงราย
59.เทศบาลตำบลดอยลาน จ.เชียงราย
60.เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
61.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จ.เชียงใหม่
62.เทศบาลตำบลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
63.เทศบาลตำบลจุน จ.พะเยา
64.เทศบาลตำบลเวียง จ.พะเยา
65.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
66.เทศบาลตำบลป่าซาง จ.เชียงราย
67.เทศบาลตำบลป่าไผ่ จ.ลำพูน
68.เทศบาลตำบลท่าตะโก จ.นครสวรรค์
69.เทศบาลตำบลแม่ต้าน จ.ตาก
70.เทศบาลตำบลบ้านสา จ.ลำปาง
71.เทศบาลตำบลลวงเหนือ จ.เชียงใหม่
72.เทศบาลตำบลออนใต้ จ.เชียงใหม่
73.เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จ.เชียงราย
74.เทศบาลตำบลบ้านต้า จ.เชียงราย
75.เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
76.เทศบาลตำบลปากดง จ.กำแพงเพชร
77.เทศบาลตำบลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
78.เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร
79.เทศบาลตำบลพบพระ จ.ตาก
80.เทศบาลตำบลทาขุมเงิน จ.ลำพูน
81.เทศบาลตำบลทากาศ จ.ลำพูน
82.เทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน
83.เทศบาลตำบลไชยปราการ จ.เชียงใหม่
84.เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
85.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เชียงใหม่
86.เทศบาลตำบลวังตะกู จ.พิจิตร
87.เทศบาลตำบลเฉลียงทอง จ.เพชรบูรณ์
88.เทศบาลตำบลชนแดน จ.เพชรบูรณ์
89.เทศบาลตำบลพลายชุมพล จ.พิษณุโลก
90.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
91.เทศบาลตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย
92.เทศบาลตำบลท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
93.เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่
94.เทศบาลตำบลเด่นชัย จ.แพร่
95.เทศบาลตำบลดู่ใต้ จ.น่าน
96.เทศบาลตำบลศิลาแลง จ.น่าน
97.เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จ.เชียงราย
98.เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ จ.ตาก
99.เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่
100.เทศบาลตำบลบ้านแหวน จ.เชียงใหม่
101.เทศบาลตำบลท่าสุด จ.เชียงราย
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
102.เทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์
103.เทศบาลตำบลสันทราย จ.เชียงใหม่
104.เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จ.เชียงใหม่
105.เทศบาลตำบลหนองบัว จ.เชียงใหม่
106.เทศบาลตำบลสง่าบ้าน จ.เชียงใหม่
107.เทศบาลตำบลป่าไผ่ จ.เชียงใหม่
108.เทศบาลตำบลบ่อหลวง จ.เชียงใหม่
109.เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จ.สุโขทัย
110.เทศบาลตำบลสวนเขื่อน จ.แพร่
111.เทศบาลแม่ไร่ จ.เชียงราย
112.เทศบาลตำบลทัพทัน จ.อุทัยธานี
113.เทศบาลตำบลพยุหะ จ.นครสวรรค์
114.เทศบาลตำบลท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร
115.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
116.เทศบาลตำบลสลกบาตร จ.กำแพงเพชร
117.เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก
118.เทศบาลตำบลแม่จะเรา จ.ตาก
119.เทศบาลตำบลห้างฉัตร จ.ลำปาง
120.เทศบาลตำบลม่วงน้อย จ.ลำพูน
121.เทศบาลตำบลประตูป่า จ.ลำพูน
122.เทศบาลตำบลศรีเตี้ย จ.ลำพูน
123.เทศบาลตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน
124.เทศบาลตำบลแม่ข่า จ.เชียงใหม่
125.เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่
126.เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ จ.เชียงใหม่
127.เทศบาลตำบลหางดง จ.เชียงใหม่
128.เทศบาลตำบลแม่วาง จ.เชียงใหม่
129.เทศบาลตำบลแม่แตง จ.เชียงใหม่
130.เทศบาลตำบลยุหว่า จ.เชียงใหม่
131.เทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่
132.เทศบาลตำบลสารภี จ.เชียงใหม่
133.เทศบาลตำบลไผ่รอบ จ.พิจิตร
134.เทศบาลตำบลโพทะเล จ.พิจิตร
135.เทศบาลตำบลทับคล้อ จ.พิจิตร
136.เทศบาลตำบลหนองพยอม จ.พิจิตร
137.เทศบาลตำบลท่าฬ่อ จ.พิจิตร
138.เทศบาลตำบลศาลาลาย จ.เพชรบูรณ์
139.เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
140.เทศบาลตำบลเนินกุ่ม จ.พิษณุโลก
141.เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
142.เทศบาลตำบลป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
143.เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์
144.เทศบาลตำบลปงป่าหวาย จ.แพร่
145.เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จ.พะเยา
146.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป่า จ.เชียงราย
147.เทศบาลตำบลแม่สาย จ.เชียงราย
148.เทศบาลตำบลสันมะเค็ด จ.เชียงราย
149.เทศบาลตำบลห้วยซ้อ จ.เชียงราย
150.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จ.เชียงราย
151.เทศบาลตำบลครึ่ง จ.เชียงราย
152.เทศบาลตำบลบุญเรือง จ.เชียงราย
153.เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง จ.ลำพูน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
154.เทศบาลตำบลช่องแค จ.นครสวรรค์
155.เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน
156.เทศบาลเมืองงาย จ.เชียงใหม่
157.เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่
158.เทศบาลตำบลเมืองนะ จ.เชียงใหม่
159.เทศบาลตำบลสันกลาง จ.เชียงใหม่
160.เทศบาลเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
161.เทศบาลตำบลสากเหล็ก จ.พิจิตร
162.เทศบาลตำบลแคมป์สน จ.เพชรบูรณ์
163.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จ.สุโขทัย
164.เทศบาลตำบลตรอน จ.อุตรดิตถ์
165.เทศบาลตำบลแม่ปาน จ.แพร่
166.เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จ.แพร่
167.เทศบาลตำบลหนองแตง จ.น่าน
168.เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา
169.เทศบาลตำบลปง จ.พะเยา
170.เทศบาลตำบลห้วยลาน จ.พะเยา
171.เทศบาลตำบลเชียงคำ จ.พะเยา
172.เทศบาลตำบลจันจว้า จ.เชียงราย
173.เทศบาลตำบลบ้านดู่ จ.เชียงราย
174.เทศบาลตำบลดงมะดะ จ.เชียงราย
175.เทศบาลตำบลป่างิ้ว จ.เชียงราย
176.เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จ.เชียงราย
177.เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จ.เชียงราย
178.เทศบาลตำบลป่าตาล จ.เชียงราย
179.เทศบาลตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน
180.เทศบาลตำบลเมืองเล็น จ.เชียงใหม่
181.เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน
182.เทศบาลตำบลโกรกพระ จ.นครสวรรค์
183.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.ตาก
184.เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จ.ลำปาง
185.เทศบาลตำบลสิริราช จ.ลำปาง
186.เทศบาลตำบลป่าตุ้ม จ.เชียงใหม่
187.เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
188.เทศบาลตำบลสันป่าเปา จ.เชียงใหม่
189.เทศบาลตำบลริมเหนือ จ.เชียงใหม่
190.เทศบาลตำบลสองแคว จ.เชียงใหม่
191.เทศบาลตำบลทุ่งน้อย จ.พิจิตร
192.เทศบาลตำบลดงขุย จ.เพชรบูรณ์
193.เทศบาลตำบลห้วยแก้ว จ.พิษณุโลก
194.เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
195.เทศบาลตำบลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
196.เทศบาลตำบลน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
197.เทศบาลตำบลจริม จ.อุตรดิตถ์
198.เทศบาลตำบลร้องกวาง จ.แพร่
199.เทศบาลตำบลปัว จ.น่าน
200.เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ.น่าน
201.เทศบาลตำบลพญาเม็งราย จ.เชียงราย
202.เทศบาลตำบลสันทราย(สันทราย) จ.เชียงราย
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
203.เทศบาลตำบลตากฟ้า จ.นครสวรรค์
204.เทศบาลตำบลวังเจ้า จ.ตาก
205.เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
206.เทศบาลตำบลสันติสุข จ.เชียงใหม่
207.เทศบาลเมืองต้นเปา จ.เชียงใหม่
208.เทศบาลตำบลบางไผ่ จ.พิจิตร
209.เทศบาลตำบลบ่อไทย จ.เพชรบูรณ์
210.เทศบาลตำบลช่อแฮ จ.แพร่
211.เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ จ.แพร่
212.เทศบาลตำบลช่องลม จ.กำแพงเพชร
213.เทศบาลตำบลบ้านหลวง จ.เชียงใหม่
214.เทศบาลตำบลแม่สอย จ.เชียงใหม่
215.เทศบาลตำบลท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
216.เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จ.แพร่
217.เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จ.เชียงราย
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
218.เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จ.กำแพงเพชร
219.เทศบาลตำบลระหาน จ.กำแพงเพชร
220.เทศบาลตำบลแม่ตาว จ.ตาก
221.เทศบาลตำบลมะกอก จ.ลำพูน
222.เทศบาลตำบลบ้านแปะ จ.เชียงใหม่
223.เทศบาลตำบลบ้านตาล จ.เชียงใหม่
224.เทศบาลตำบลปาย จ.แม่ฮ่องสอน
225.เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
226.เทศบาลตำบลพันเสา จ.พิษณุโลก
227.เทศบาลตำบลศรีสำโรง จ.สุโขทัย
228.เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
229.เทศบาลตำบลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
230.เทศบาลตำบลวังหงส์ จ.แพร่
231.เทศบาลตำบลบ้านเวียง จ.แพร่
232.เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จ.พะเยา
233.เทศบาลตำบลดงเจน จ.พะเยา
234.เทศบาลตำบลสันทราย จ.เชียงราย
235.เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จ.เชียงราย
236.เทศบาลตำบลนางแล จ.เชียงราย
237.เทศบาลตำบลสันมะค่า จ.เชียงราย
238.เทศบาลตำบลห้วยไคร้ จ.เชียงราย
239.เทศบาลตำบลป่าแดด จ.เชียงราย
240.เทศบาลตำบลหนองสระ จ.อุทัยธานี
241.เทศบาลตำบลหนองบัว จ.นครสวรรค์
242.เทศบาลตำบลอุ้มผาง จ.ตาก
243.เทศบาลตำบลดงดำ จ.ลำพูน
244.เทศบาลตำบลวังพร้าว จ.ลำปาง
245.เทศบาลตำบลแม่ปูคา จ.เชียงใหม่
246.เทศบาลตำบลวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
247.เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จ.สุโขทัย
248.เทศบาลตำบลวังชิ้น จ.แพร่
249.เทศบาลตำบลเชียงกลาง จ.น่าน
250.เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา
251.เทศบาลตำบลหย่วน จ.พะเยา
252.เทศบาลตำบลเวียง จ.เชียงราย
253.เทศบาลตำบลเม็งราย จ.เชียงราย
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
254.เทศบาลตำบลต้นธงชัย จ.ลำปาง
255.เทศบาลตำบลทากาศเหนือ จ.ลำพูน
256.เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จ.เชียงใหม่
257.เทศบาลตำบลหอไกร จ.พิจิตร
258.เทศบาลตำบลกลางดง จ.สุโขทัย
259.เทศบาลตำบลแม่ลานนา จ.แพร่
260.เทศบาลตำบลสถาน จ.เชียงราย
261.เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
262.เทศบาลตำบลวังยาง จ.กำแพงเพชร
263.เทศบาลตำบลบ้านพราน จ.กำแพงเพชร
264.เทศบาลเมืองตาก จ.ตาก
265.เทศบาลตำบลพบพระ จ.ตาก
266.เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน
267.เทศบาลตำบลหนองยวง จ.ลำพูน
268.เทศบาลตำบลทาสบเส้า จ.ลำพูน
269.เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่
270.เทศบาลตำบลแม่หอพระ จ.เชียงใหม่
271.เทศบาลตำบลเชียงดาว จ.เชียงใหม่
272.เทศบาลตำบลเนินมะกอก จ.พิจิตร
273.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.พิษณุโลก
274.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.สุโขทัย
275.เทศบาลตำบลศรีนคร จ.สุโขทัย
276.เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จ.สุโขทัย
277.เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่
278.เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่
279.เทศบาลตำบลศรีษะเกษ จ.น่าน
280.เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา
281.เทศบาลตำบลป่าแฝก จ.พะเยา
282.เทศบาลตำบลศรีถ้อย จ.พะเยา
283.เทศบาลตำบลแม่ยาว จ.เชียงราย
284.เทศบาลตำบลเวียง จ.เชียงราย
285.เทศบาลตำบลแม่สรวย จ.เชียงราย
286.เทศบาลตำบลแม่จัน จ.เชียงราย
287.เทศบาลตำบลท่าสาย จ.เชียงราย
288.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เชียงราย
289.เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง จ.เชียงใหม่
290.เทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน
291.เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จ.เชียงราย
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
292.เทศบาลตำบลไพศาลี จ.นครสวรรค์
293.เทศบาลตำบลแม่ระมาด จ.ตาก
294.เทศบาลตำบลท่าสายลวด จ.ตาก
295.เทศบาลตำบลแจ้ห่ม จ.ลำปาง
296.เทศบาลตำบลหลวงใต้ จ.ลำปาง
297.เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง
298.เทศบาลตำบลแม่ริม จ.เชียงใหม่
299.เทศบาลตำบลวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
300.เทศบาลตำบลบึงระมาณ จ.พิษณุโลก
301.เทศบาลตำบลในเมือง จ.อุตรดิตถ์
302.เทศบาลตำบลเวียงต้า จ.แพร่
303.เทศบาลตำบลสันทรายงาม จ.เชียงราย
304.เทศบาลตำบลเวียงสรวย จ.เชียงราย
305.เทศบาลตำบลเวียง จ.เชียงราย
306.เทศบาลตำบลโรงช้าง จ.เชียงราย
307.เทศบาลตำบลห้วยสัก จ.เชียงราย
308.เทศบาลตำบลเนินสูง จ.จันทบุรี
309.เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
310.เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ จ.กำแพงเพชร
311.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง
312.เทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง
313.เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จ.เชียงใหม่
314.เทศบาลตำบลอมก๋อย จ.เชียงใหม่
315.เทศบาลตำบลสันผักหวาน จ.เชียงใหม่
316.เทศบาลตำบลบ้านแยง จ.พิษณุโลก
317.เทศบาลตำบลท้ายดง จ.เพชรบูรณ์
318.เทศบาลตำบลเมืองชุม จ.เชียงราย
319.เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จ.เชียงราย
320.เทศบาลตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย
321.เทศบาลตำบลแม่ลาว จ.เชียงราย
322.เทศบาลตำบลหารแก้ว จ.เชียงใหม่
323.เทศบาลตบลปิงโค้ง จ.เชียงใหม่
324.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จ.พะเยา
325.เทศบาลตำบลแม่ปืม จ.พะเยา
326.เทศบาลตำบลท่าวังทอง จ.พะเยา
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
327.เทศบาลตำบลนครชุม จ.กำแพงเพชร
328.เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร
329.เทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
330.เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร
331.เทศบาลตำบลสันปูเลย จ.เชียงใหม่
332.เทศบาลตำบลท่าผา จ.เชียงใหม่
333.เทศบาลตำบลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
334.เทศบาลตำบลสามง่าม จ.พิจิตร
335.เทศบาลตำบลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
336.เทศบาลตำบลร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์
337.เทศบาลตำบลกองควาย จ.น่าน
338.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.พะเยา
339.เทศบาลตำบลหล่ายงาว จ.เชียงราย
340.เทศบาลตำบลลานสัก จ.อุทัยธานี
341.เทศบาลตำบลแม่แรง จ.ลำพูน
342.เทศบาลตำบลจอมทอง จ.เชียงใหม่
343.เทศบาลตำบลดอยแก้ว จ.เชียงใหม่
344.เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จ.เชียงใหม่
345.เทศบาลตำบลแม่อาย จ.เชียงใหม่
346.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
347.เทศบาลตำบลแม่ยวม จ.แม่ฮ่องสอน
348.เทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย
349.เทศบาลตำบลท่าพล จ.เพชรบูรณ์
350.เทศบาลตำบลซับสมอทอด จ.เพชรบูรณ์
351.เทศบาลตำบลม่วงยาย จ.เชียงราย
352.เทศบาลตำบลโยนก จ.เชียงราย
353.เทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย
354.เทศบาลตำบลนาทวี จ.สงขลา
355.เทศบาลตำบลห้วยหม้าย จ.แพร่
356.เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จ.ลำปาง

ข่าววันที่:13 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าชม: 507 คน โดย:เทศบาล ประเภท:ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือล่าสุดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com