ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ให้แก...

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาคว...

อ่านต่อ

แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชา...

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 1.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก 2.เทศบาลตำบลบ้านปิน จ.แพร่ 3.เทศบาลตำบลเขาทราย จ.พิจ...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ได้แก่
1. ภาษีบำรุงท้องที่
ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 เมษายน 2561
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ชำระภาษีได้ทันที หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8)
3. ภาษีป้าย
ยื่นแบบ ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
ชำระภาษีได้ทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ณ งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
ในวันและเวลาราชการ(เวลา 08.30 – 16.30 น.)
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 055-781010 ต่อ 203

ข่าววันที่:18 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าชม: 19 คน โดย:เทศบาล ประเภท:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com