ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาแ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ปร...

อ่านต่อ

แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชา...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 1.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จ.กำแพงเพชร 2.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก วันที่ 16 พฤษภาคม ...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ


แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
1.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จ.กำแพงเพชร
2.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
3.เทศบาลตำบลท่าตะโก จ.นครสวรรค์
4.เทศบาลตำบลท่าสายลวด จ.ตาก
5.เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ จ.ตาก
6.เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่
7.เทศบาลตำบลวังหงส์ จ.แพร่
8.เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จ.แพร่
9.เทศบาลตำบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
10.เทศบาลตำบลบ้านแม จ.เชียงใหม่
11.เทศบาลตำบลยางคราม จ.เชียงใหม่
12.เทศบาลตำบลป่าแดด จ.เชียงใหม่
13.เทศบาลตำบลเมืองเล็น จ.เชียงใหม่
14.เทศบาลตำบลป่าไหน่ จ.เชียงใหม่
15.เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จ.เชียงใหม่
16.เทศบาลตำบลขัวมุง จ.เชียงใหม่
17.เทศบาลตำบลหนองยวง จ.ลำพูน
18.เทศบาลตำบลเวียงยอง จ.ลำพูน
19.เทศบาลตำบลแม่ใจ จ.พะเยา
20.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จ.พะเยา
21.เทศบาลตำบลแม่ไร่ จ.เชียงราย
22.เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จ.เชียงราย
23.เทศบาลตำบลยางฮอม จ.เชียงราย
24.เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ.น่าน
25.เทศบาลตำบลนางั่ว จ.เพชรบูรณ์
26.เทศบาลตำบลแม่คือ จ.เชียงใหม่
27.เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน
28.เทศบาลตำบลไชยปราการ จ.เชียงใหม่
29.เทศบาลตำบลจอมแจ้ง จ.เชียงใหม่
30.เทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่
31.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จ.สุโขทัย
32.เทศบาลตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
33.เทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์
34.เทศบาลตำบลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
35.เทศบาลเมืองตาก จ.ตาก
36.เทศบาลตำบลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
37.เทศบาลตำบลลวงเหนือ จ.เชียงใหม่
38.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่
39.เทศบาลตำบลบางไผ่ จ.พิจิตร
40.เทศบาลตำบลเนินปอ จ.พิจิตร
41.เทศบาลตำบลบางระกำ จ.พิษณุโลก
42.เทศบาลตำบลไม้ยา จ.เชียงราย
43.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เชียงใหม่
44.เทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่
45.เทศบาลตำบลหัวดง จ.อุตรดิตถ์
46.เทศบาลตำบลแม่คำมี จ.แพร่
47.เทศบาลตำบลหงส์หิน จ.พะเยา
48.เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จ.เชียงราย
49.เทศบาลตำบลจันจว้า จ.เชียงราย
50.เทศบาลตำบลเวียงชัย จ.เชียงราย
51.เทศบาลตำบลดอยแก้ว จ.เชียงใหม่
52.เทศบาลตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน
53.เทศบาลตำบลต้นธง จ.ลำพูน
54.เทศบาลตำบลป่าแดด จ.เชียงราย
55.เทศบาลตำบลแม่แฝก จ.เชียงใหม่
56.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
57.เทศบาลตำบลท่าวังตาล จ.เชียงใหม่
58.เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จ.เชียงใหม่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
59.เทศบาลตำบลหนองฉาง จ.อุทัยธานี
60.เทศบาลตำบลบ้านแปะ จ.เชียงใหม่
61.เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จ.เชียงใหม่
62.เทศบาลตำบลสายน้ำคำ จ.เชียงราย
63.เทศบาลตำบลน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
64.เทศบาลตำบลวังพร้าว จ.ลำปาง
65.เทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง
66.เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จ.ลำปาง
67.เทศบาลตำบลทากาศเหนือ จ.ลำพูน
68.เทศบาลตำบลมะกอก จ.ลำพูน
69.เทศบาลตำบลม่วงน้อย จ.ลำพูน
70.เทศบาลตำบลทากาศ จ.ลำพูน
71.เทศบาลตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน
72.เทศบาลตำบลเมืองนะ จ.เชียงใหม่
73.เทศบาลตำบลสง่าบ้าน จ.เชียงใหม่
74.เทศบาลตำบลแม่วาง จ.เชียงใหม่
75.เทศบาลตำบลแม่แตง จ.เชียงใหม่
76.เทศบาลตำบลหางดง จ.เชียงใหม่
77.เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์
78.เทศบาลตำบลบ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์
79.เทศบาลตำบลทับคล้อ จ.พิจิตร
80.เทศบาลตำบลหัวรอ จ.พิษณุโลก
81.เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
82.เทศบาลตำบลชนแดน จ.เพชรบูรณ์
83.เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
84.เทศบาลตำบลร้องกวาง จ.แพร่
85.เทศบาลตำบลหนองแดง จ.น่าน
86.เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จ.พะเยา
87.เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จ.พะเยา
88.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จ.เชียงราย
89.เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จ.เชียงราย
90.เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง จ.อุทัยธานี
91.เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ จ.นครสวรรค์
92.เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
93.เทศบาลตำบลพยุหะ จ.นครสวรรค์
94.เทศบาลตำบลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
95.เทศบาลตำบลคลองพิไกร จ.กำแพงเพชร
96.เทศบาลตำบลท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร
97.เทศบาลเมืองปางมะค่า จ.กำแพงเพชร
98.เทศบาลตำบลแม่ตาว จ.ตาก
99.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.ตาก
100.เทศบาลตำบลแม่มอก จ.ลำปาง
101.เทศบาลตำบลเมืองงาย จ.เชียงใหม่
102.เทศบาลตำบลท้ายดง จ.เพชรบูรณ์
103.เทศบาลตำบลห้วยแก้ว จ.พิษณุโลก
104.เทศบาลตำบลตรอน จ.อุตรดิตถ์
105.เทศบาลตำบลสันมะเค็ด จ.เชียงราย
106.เทศบาลตำบลสันทราย(แม่จัน) จ.เชียงราย
107.เทศบาลตำบลพลวงสองนาง จ.อุทัยธานี
108.เทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์
109.เทศบาลตำบลไพศาลี จ.นครสวรรค์
110.เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์
111.เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร
112.เทศบาลตำบลสารภี จ.เชียงใหม่
113.เทศบาลตำบลปาย จ.แม่ฮ่องสอน
114.เทศบาลตำบลสากเหล็ก จ.พิจิตร
115.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เพชรบูรณ์
116.เทศบาลเมืองสรรคโลก จ.สุโขทัย
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
117.เทศบาลตำบลน้ำริด จ.อุตรดิตถ์
118.เทศบาลตำบลหนองล่อง จ.ลำพูน
119.เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ จ.เชียงใหม่
120.เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จ.สุโขทัย
121.เทศบาลตำบลเขาทราย จ.พิจิตร
122.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่
123.เทศบาลตำบลสันพระเนตร จ.เชียงใหม่
124.เทศบาลตำบลในเมือง จ.สุโขทัย
125.เทศบาลตำบลปากกาง จ.แพร่
126.เทศบาลตำบลจุน จ.พะเยา
127.เทศบาลตำบลหนองบัว จ.นครสวรรค์
128.เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง
129.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง
130.เทศบาลตำบลทาขุมเงิน จ.ลำพูน
131.เทศบาลตำบลทาปลาดุก จ.ลำพูน
132.เทศบาลเมืองบางมูลนาก จ.พิจิตร
133.เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
134.เทศบาลตำบลเวียงต้า จ.แพร่
135.เทศบาลตำบลบ้านปิน จ.แพร่
136.เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา
137.เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จ.เชียงราย
138.เทศบาลตำบลดงดำ จ.ลำพูน
139.เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
140.เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
141.เทศบาลตำบลพลายชุมพล จ.พิษณุโลก
142.เทศบาลเมืองอรัญญิก จ.พิษณุโลก
143.เทศบาลตำบลป่าแดง จ.พิษณุโลก
144.เทศบาลตำบลเวียง จ.พะเยา
145.เทศบาลตำบลสันติสุข จ.เชียงใหม่
146.เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จ.พะเยา
147.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จ.เชียงราย
148.เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
149.เทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน
150.เทศบาลตำบลแม่แรง จ.ลำพูน
151.เทศบาลตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย
152.เทศบาลตำบลบ้านเวียง จ.แพร่
153.เทศบาลตำบลปัว จ.น่าน
154.เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จ.เชียงราย
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
155.เทศบาลตำบลออนใต้ จ.เชียงใหม่
156.เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จ.สุโขทัย
157.เทศบาลตำบลศิลาแลง จ.น่าน
158.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา
159.เทศบาลตำบลดอนศิลา จ.เชียงราย
160.เทศบาลตำบลแม่จัน จ.เชียงราย
161.เทศบาลตำบลระหาน จ.กำแพงเพชร
162.เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ จ.กำแพงเพชร
163.เทศบาลตำบลบวกค้าง จ.เชียงใหม่
164.เทศบาลตำบลอมก๋อย จ.เชียงใหม่
165.เทศบาลตำบลสันทราย จ.เชียงใหม่
166.เทศบาลตำบลแม่ข่า จ.เชียงใหม่
167.เทศบาลตำบลบ้านมุง จ.พิษณุโลก
168.เทศบาลตำบลหาดกรวด จ.อุตรดิตถ์
169.เทศบาลตำบลหย่วน จ.พะเยา
170.เทศบาลตำบลท่าวังทอง จ.พะเยา
171.เทศบาลตำบลหล่ายงาว จ.เชียงราย
172.เทศบาลตำบลโรงช้าง จ.เชียงราย
173.เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร
174.เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
175.เทศบาลตำบลบ้านปง จ.เชียงใหม่
176.เทศบาลตำบลไผ่รอบ จ.พิจิตร
177.เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จ.ลำปาง
178.เทศบาลตำบลปงยางคก จ.ลำปาง
179.เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จ.เชียงใหม่
180.เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่
181.เทศบาลตำบลงิม จ.พะเยา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
182.เทศบาลตำบลบ้านตาล จ.เชียงใหม่
183.เทศบาลตำบลแม่คำ จ.เชียงราย
184.เทศบาลตำบลบ้านต้า จ.เชียงราย
185.เทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
186.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
187.เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง จ.เชียงใหม่
188.เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง จ.เชียงใหม่
189.เทศบาลตำบลท่าสัก จ.อุตรดิตถ์
190.เทศบาลตำบลวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
191.เทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน
192.เทศบาลตำบลท่าวังผา จ.น่าน
193.เทศบาลตำบลโยนก จ.เชียงราย
194.เทศบาลตำบลป่างิ้ว จ.เชียงราย
195.เทศบาลตำบลนางแล จ.เชียงราย
196.เทศบาลตำบลดงมะดะ จ.เชียงราย
197.เทศบาลตำบลหนองสระ จ.อุทัยธานี
198.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จ.เชียงใหม่
199.เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จ.เชียงใหม่
200.เทศบาลเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
201.เทศบาลตำบลโพทะเล จ.พิจิตร
202.เทศบาลตำบลกลางดง จ.สุโขทัย
203.เทศบาลตำบลลานหอย จ.สุโขทัย
204.เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่
205.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เชียงราย
206.เทศบาลตำบลสันมะค่า จ.เชียงราย
207.เทศบาลตำบลเม็งราย จ.เชียงราย
208.เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จ.แพร่
209.เทศบาลตำบลวังเจ้า จ.ตาก
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
210.เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จ.เชียงใหม่
211.เทศบาลตำบลทุ่งน้อย จ.พิจิตร
212.เทศบาลตำบลนครไทย จ.พิษณุโลก
213.เทศบาลตำบลช่อแฮ จ.แพร่
214.เทศบาลตำบลงอบ จ.น่าน
215.เทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา
216.เทศบาลตำบลงิ้ว จ.เชียงราย
217.เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จ.เชียงใหม่
218.เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จ.กำแพงเพชร
219.เทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน
220.เทศบาลตำบลหนองหอย จ.เชียงใหม่
221.เทศบาลตำบลบ่อหลวง จ.เชียงใหม่
222.เทศบาลตำบลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
223.เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา
224.เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ จ.แพร่
225.เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน
226.เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง จ.ลำพูน
227.เทศบาลตำบลชมภู จ.เชียงใหม่
228.เทศบาลตำบลแม่หอพระ จ.เชียงใหม่
229.เทศบาลตำบลคลองยาง จ.สุโขทัย
230.เทศบาลตำบลป่ากอดำ จ.เชียงราย
231.เทศบาลตำบลป่าซาง จ.เชียงราย
232.เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่
233.เทศบาลตำบลเชิงดอย จ.เชียงใหม่
234.เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
235.เทศบาลตำบลเชียงคำ จ.พะเยา
236.เทศบาลตำบลบุญเรือง จ.เชียงราย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
237.เทศบาลตำบลสลกบาตร จ.กำแพงเพชร
238.เทศบาลตำบลแคมป์สน จ.เพชรบูรณ์
239.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
240.เทศบาลตำบลแม่ระมาด จ.ตาก
241.เทศบาลตำบลห้างฉัตร จ.ลำปาง
242.เทศบาลตำบลก้อ จ.ลำพูน
243.เทศบาลตำบลขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่
244.เทศบาลตำบลสันป่าเปา จ.เชียงใหม่
245.เทศบาลตำบลบัววัฒนา จ.เพชรบูรณ์
246.เทศบาลตำบลช่องแค จ.นครสวรรค์
247.เทศบาลตำบลศรีสำโรง จ.สุโขทัย
248.เทศบาลตำบลแม่ลาว จ.เชียงราย

ข่าววันที่:15 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าชม: 136 คน โดย:เทศบาล ประเภท:ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือล่าสุดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com