ข่าวเด่น

คู่มือประชาชนสำหรับการชำระเงินค่าภาษี...

เรื่องต้องรู้!! เกี่ยวกับการเสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ


แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
1.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จ.กำแพงเพชร
2.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
3.เทศบาลตำบลท่าตะโก จ.นครสวรรค์
4.เทศบาลตำบลท่าสายลวด จ.ตาก
5.เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ จ.ตาก
6.เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่
7.เทศบาลตำบลวังหงส์ จ.แพร่
8.เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จ.แพร่
9.เทศบาลตำบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
10.เทศบาลตำบลบ้านแม จ.เชียงใหม่
11.เทศบาลตำบลยางคราม จ.เชียงใหม่
12.เทศบาลตำบลป่าแดด จ.เชียงใหม่
13.เทศบาลตำบลเมืองเล็น จ.เชียงใหม่
14.เทศบาลตำบลป่าไหน่ จ.เชียงใหม่
15.เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จ.เชียงใหม่
16.เทศบาลตำบลขัวมุง จ.เชียงใหม่
17.เทศบาลตำบลหนองยวง จ.ลำพูน
18.เทศบาลตำบลเวียงยอง จ.ลำพูน
19.เทศบาลตำบลแม่ใจ จ.พะเยา
20.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จ.พะเยา
21.เทศบาลตำบลแม่ไร่ จ.เชียงราย
22.เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จ.เชียงราย
23.เทศบาลตำบลยางฮอม จ.เชียงราย
24.เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ.น่าน
25.เทศบาลตำบลนางั่ว จ.เพชรบูรณ์
26.เทศบาลตำบลแม่คือ จ.เชียงใหม่
27.เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน
28.เทศบาลตำบลไชยปราการ จ.เชียงใหม่
29.เทศบาลตำบลจอมแจ้ง จ.เชียงใหม่
30.เทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่
31.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จ.สุโขทัย
32.เทศบาลตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
33.เทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์
34.เทศบาลตำบลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
35.เทศบาลเมืองตาก จ.ตาก
36.เทศบาลตำบลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
37.เทศบาลตำบลลวงเหนือ จ.เชียงใหม่
38.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่
39.เทศบาลตำบลบางไผ่ จ.พิจิตร
40.เทศบาลตำบลเนินปอ จ.พิจิตร
41.เทศบาลตำบลบางระกำ จ.พิษณุโลก
42.เทศบาลตำบลไม้ยา จ.เชียงราย
43.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เชียงใหม่
44.เทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่
45.เทศบาลตำบลหัวดง จ.อุตรดิตถ์
46.เทศบาลตำบลแม่คำมี จ.แพร่
47.เทศบาลตำบลหงส์หิน จ.พะเยา
48.เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จ.เชียงราย
49.เทศบาลตำบลจันจว้า จ.เชียงราย
50.เทศบาลตำบลเวียงชัย จ.เชียงราย
51.เทศบาลตำบลดอยแก้ว จ.เชียงใหม่
52.เทศบาลตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน
53.เทศบาลตำบลต้นธง จ.ลำพูน
54.เทศบาลตำบลป่าแดด จ.เชียงราย
55.เทศบาลตำบลแม่แฝก จ.เชียงใหม่
56.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
57.เทศบาลตำบลท่าวังตาล จ.เชียงใหม่
58.เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จ.เชียงใหม่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
59.เทศบาลตำบลหนองฉาง จ.อุทัยธานี
60.เทศบาลตำบลบ้านแปะ จ.เชียงใหม่
61.เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จ.เชียงใหม่
62.เทศบาลตำบลสายน้ำคำ จ.เชียงราย
63.เทศบาลตำบลน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
64.เทศบาลตำบลวังพร้าว จ.ลำปาง
65.เทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง
66.เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จ.ลำปาง
67.เทศบาลตำบลทากาศเหนือ จ.ลำพูน
68.เทศบาลตำบลมะกอก จ.ลำพูน
69.เทศบาลตำบลม่วงน้อย จ.ลำพูน
70.เทศบาลตำบลทากาศ จ.ลำพูน
71.เทศบาลตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน
72.เทศบาลตำบลเมืองนะ จ.เชียงใหม่
73.เทศบาลตำบลสง่าบ้าน จ.เชียงใหม่
74.เทศบาลตำบลแม่วาง จ.เชียงใหม่
75.เทศบาลตำบลแม่แตง จ.เชียงใหม่
76.เทศบาลตำบลหางดง จ.เชียงใหม่
77.เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์
78.เทศบาลตำบลบ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์
79.เทศบาลตำบลทับคล้อ จ.พิจิตร
80.เทศบาลตำบลหัวรอ จ.พิษณุโลก
81.เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
82.เทศบาลตำบลชนแดน จ.เพชรบูรณ์
83.เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
84.เทศบาลตำบลร้องกวาง จ.แพร่
85.เทศบาลตำบลหนองแดง จ.น่าน
86.เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จ.พะเยา
87.เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จ.พะเยา
88.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จ.เชียงราย
89.เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จ.เชียงราย
90.เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง จ.อุทัยธานี
91.เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ จ.นครสวรรค์
92.เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
93.เทศบาลตำบลพยุหะ จ.นครสวรรค์
94.เทศบาลตำบลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
95.เทศบาลตำบลคลองพิไกร จ.กำแพงเพชร
96.เทศบาลตำบลท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร
97.เทศบาลเมืองปางมะค่า จ.กำแพงเพชร
98.เทศบาลตำบลแม่ตาว จ.ตาก
99.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.ตาก
100.เทศบาลตำบลแม่มอก จ.ลำปาง
101.เทศบาลตำบลเมืองงาย จ.เชียงใหม่
102.เทศบาลตำบลท้ายดง จ.เพชรบูรณ์
103.เทศบาลตำบลห้วยแก้ว จ.พิษณุโลก
104.เทศบาลตำบลตรอน จ.อุตรดิตถ์
105.เทศบาลตำบลสันมะเค็ด จ.เชียงราย
106.เทศบาลตำบลสันทราย(แม่จัน) จ.เชียงราย
107.เทศบาลตำบลพลวงสองนาง จ.อุทัยธานี
108.เทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์
109.เทศบาลตำบลไพศาลี จ.นครสวรรค์
110.เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์
111.เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร
112.เทศบาลตำบลสารภี จ.เชียงใหม่
113.เทศบาลตำบลปาย จ.แม่ฮ่องสอน
114.เทศบาลตำบลสากเหล็ก จ.พิจิตร
115.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เพชรบูรณ์
116.เทศบาลเมืองสรรคโลก จ.สุโขทัย
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
117.เทศบาลตำบลน้ำริด จ.อุตรดิตถ์
118.เทศบาลตำบลหนองล่อง จ.ลำพูน
119.เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ จ.เชียงใหม่
120.เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จ.สุโขทัย
121.เทศบาลตำบลเขาทราย จ.พิจิตร
122.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่
123.เทศบาลตำบลสันพระเนตร จ.เชียงใหม่
124.เทศบาลตำบลในเมือง จ.สุโขทัย
125.เทศบาลตำบลปากกาง จ.แพร่
126.เทศบาลตำบลจุน จ.พะเยา
127.เทศบาลตำบลหนองบัว จ.นครสวรรค์
128.เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง
129.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง
130.เทศบาลตำบลทาขุมเงิน จ.ลำพูน
131.เทศบาลตำบลทาปลาดุก จ.ลำพูน
132.เทศบาลเมืองบางมูลนาก จ.พิจิตร
133.เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
134.เทศบาลตำบลเวียงต้า จ.แพร่
135.เทศบาลตำบลบ้านปิน จ.แพร่
136.เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา
137.เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จ.เชียงราย
138.เทศบาลตำบลดงดำ จ.ลำพูน
139.เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
140.เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
141.เทศบาลตำบลพลายชุมพล จ.พิษณุโลก
142.เทศบาลเมืองอรัญญิก จ.พิษณุโลก
143.เทศบาลตำบลป่าแดง จ.พิษณุโลก
144.เทศบาลตำบลเวียง จ.พะเยา
145.เทศบาลตำบลสันติสุข จ.เชียงใหม่
146.เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จ.พะเยา
147.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จ.เชียงราย
148.เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
149.เทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน
150.เทศบาลตำบลแม่แรง จ.ลำพูน
151.เทศบาลตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย
152.เทศบาลตำบลบ้านเวียง จ.แพร่
153.เทศบาลตำบลปัว จ.น่าน
154.เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จ.เชียงราย
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
155.เทศบาลตำบลออนใต้ จ.เชียงใหม่
156.เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จ.สุโขทัย
157.เทศบาลตำบลศิลาแลง จ.น่าน
158.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา
159.เทศบาลตำบลดอนศิลา จ.เชียงราย
160.เทศบาลตำบลแม่จัน จ.เชียงราย
161.เทศบาลตำบลระหาน จ.กำแพงเพชร
162.เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ จ.กำแพงเพชร
163.เทศบาลตำบลบวกค้าง จ.เชียงใหม่
164.เทศบาลตำบลอมก๋อย จ.เชียงใหม่
165.เทศบาลตำบลสันทราย จ.เชียงใหม่
166.เทศบาลตำบลแม่ข่า จ.เชียงใหม่
167.เทศบาลตำบลบ้านมุง จ.พิษณุโลก
168.เทศบาลตำบลหาดกรวด จ.อุตรดิตถ์
169.เทศบาลตำบลหย่วน จ.พะเยา
170.เทศบาลตำบลท่าวังทอง จ.พะเยา
171.เทศบาลตำบลหล่ายงาว จ.เชียงราย
172.เทศบาลตำบลโรงช้าง จ.เชียงราย
173.เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร
174.เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
175.เทศบาลตำบลบ้านปง จ.เชียงใหม่
176.เทศบาลตำบลไผ่รอบ จ.พิจิตร
177.เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จ.ลำปาง
178.เทศบาลตำบลปงยางคก จ.ลำปาง
179.เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จ.เชียงใหม่
180.เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่
181.เทศบาลตำบลงิม จ.พะเยา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
182.เทศบาลตำบลบ้านตาล จ.เชียงใหม่
183.เทศบาลตำบลแม่คำ จ.เชียงราย
184.เทศบาลตำบลบ้านต้า จ.เชียงราย
185.เทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
186.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
187.เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง จ.เชียงใหม่
188.เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง จ.เชียงใหม่
189.เทศบาลตำบลท่าสัก จ.อุตรดิตถ์
190.เทศบาลตำบลวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
191.เทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน
192.เทศบาลตำบลท่าวังผา จ.น่าน
193.เทศบาลตำบลโยนก จ.เชียงราย
194.เทศบาลตำบลป่างิ้ว จ.เชียงราย
195.เทศบาลตำบลนางแล จ.เชียงราย
196.เทศบาลตำบลดงมะดะ จ.เชียงราย
197.เทศบาลตำบลหนองสระ จ.อุทัยธานี
198.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จ.เชียงใหม่
199.เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จ.เชียงใหม่
200.เทศบาลเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
201.เทศบาลตำบลโพทะเล จ.พิจิตร
202.เทศบาลตำบลกลางดง จ.สุโขทัย
203.เทศบาลตำบลลานหอย จ.สุโขทัย
204.เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่
205.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เชียงราย
206.เทศบาลตำบลสันมะค่า จ.เชียงราย
207.เทศบาลตำบลเม็งราย จ.เชียงราย
208.เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จ.แพร่
209.เทศบาลตำบลวังเจ้า จ.ตาก
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
210.เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จ.เชียงใหม่
211.เทศบาลตำบลทุ่งน้อย จ.พิจิตร
212.เทศบาลตำบลนครไทย จ.พิษณุโลก
213.เทศบาลตำบลช่อแฮ จ.แพร่
214.เทศบาลตำบลงอบ จ.น่าน
215.เทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา
216.เทศบาลตำบลงิ้ว จ.เชียงราย
217.เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จ.เชียงใหม่
218.เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จ.กำแพงเพชร
219.เทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน
220.เทศบาลตำบลหนองหอย จ.เชียงใหม่
221.เทศบาลตำบลบ่อหลวง จ.เชียงใหม่
222.เทศบาลตำบลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
223.เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา
224.เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ จ.แพร่
225.เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน
226.เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง จ.ลำพูน
227.เทศบาลตำบลชมภู จ.เชียงใหม่
228.เทศบาลตำบลแม่หอพระ จ.เชียงใหม่
229.เทศบาลตำบลคลองยาง จ.สุโขทัย
230.เทศบาลตำบลป่ากอดำ จ.เชียงราย
231.เทศบาลตำบลป่าซาง จ.เชียงราย
232.เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่
233.เทศบาลตำบลเชิงดอย จ.เชียงใหม่
234.เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
235.เทศบาลตำบลเชียงคำ จ.พะเยา
236.เทศบาลตำบลบุญเรือง จ.เชียงราย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
237.เทศบาลตำบลสลกบาตร จ.กำแพงเพชร
238.เทศบาลตำบลแคมป์สน จ.เพชรบูรณ์
239.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
240.เทศบาลตำบลแม่ระมาด จ.ตาก
241.เทศบาลตำบลห้างฉัตร จ.ลำปาง
242.เทศบาลตำบลก้อ จ.ลำพูน
243.เทศบาลตำบลขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่
244.เทศบาลตำบลสันป่าเปา จ.เชียงใหม่
245.เทศบาลตำบลบัววัฒนา จ.เพชรบูรณ์
246.เทศบาลตำบลช่องแค จ.นครสวรรค์
247.เทศบาลตำบลศรีสำโรง จ.สุโขทัย
248.เทศบาลตำบลแม่ลาว จ.เชียงราย
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
249.เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
250.เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
251.เทศบาลตำบลบ่อไทย จ.เพชรบูรณ์
252.เทศบาลตำบลนาเฉลียง จ.เพชรบูรณ์
253.เทศบาลตำบลแม่โป่ง จ.เชียงใหม่
254.เทศบาลตำบลทัพทัน จ.อุทัยธานี
255.เทศบาลตำบลจอมทอง จ.เชียงใหม่
256.เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่
257.เทศบาลตำบลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
258.เทศบาลตำบลสามง่าม จ.พิจิตร
259.เทศบาลตำบลป่าแมต จ.แพร่
260.เทศบาลตำบลสวนเขื่อน จ.แพร่
261.เทศบาลนครชุม จ.กำแพงเพชร
262.เทศบาลตำบลวังยาง จ.กำแพงเพชร
263.เทศบาลตำบลต้นธงชัย จ.ลำปาง
264.เทศบาลตำบลบ้านแหวน จ.เชียงใหม่
265.เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
266.เทศบาลตำบลหอไกร จ.พิจิตร
267.เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
268.เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
269.เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จ.พะเยา
270.เทศบาลตำบลแม่สวย จ.เชียงราย
271.เทศบาลตำบลพญาเม็งราย จ.เชียงราย
272.เทศบาลตำบลบ้านหลวง จ.เชียงใหม่
273.เทศบาลตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่
274.เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่
275.เทศบาลตำบลป่าตุ้ม จ.เชียงใหม่
276.เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
277.เทศบาลตำบลบึงระมาณ จ.พิษณุโลก
278.เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จ.เชียงราย
279.เทศบาลตำบลบ้านดู่ จ.เชียงราย
280.เทศบาลตำบลแม่จะเรา จ.ตาก
281.เทศบาลตำบลครึ่ง จ.เชียงราย
282.เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จ.เชียงราย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
283.เทศบาลตำบลช่องลม จ.กำแพงเพชร
284.เทศบาลตำบลพบพระ จ.ตาก
285.เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน
286.เทศบาลตำบลสันโป่ง จ.เชียงใหม่
287.เทศบาลตำบลแม่ยม จ.พะเยา
288.เทศบาลตำบลสถาน จ.เชียงราย
289.เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน
290.เทศบาลตำบลลี้ จ.ลำพูน
291.เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน
292.เทศบาลตำบลศาลาลาย จ.เพชรบูรณ์
293.เทศบาลตำบลแม่ปาน จ.แพร่
294.เทศบาลตำบลตากฟ้า จ.นครสวรรค์
295.เทศบาลตำบลแม่กลอง จ.ตาก
296.เทศบาลตำบลทุ่งงาม จ.ลำปาง
297.เทศบาลเมืองหนองปลิง จ.กำแพงเพชร
298.เทศบาลตำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่
299.เทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่
300.เทศบาลตำบลสันปูเลย จ.เชียงใหม่
301.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
302.เทศบาลตำบลบ้านแยง จ.พิษณุโลก
303.เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน
304.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.พะเยา
305.เทศบาลตำบลป่าแฝก จ.พะเยา
306.เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา
307.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จ.เชียงราย
308.เทศบาลตำบลม่วงยาย จ.เชียงราย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
309.เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่
310.เทศบาลตำบลแม่สอย จ.เชียงใหม่
311.เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จ.เชียงใหม่
312.เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จ.สุโขทัย
313.เทศบาลตำบลร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์
314.เทศบาลตำบลท่าสุด จ.เชียงราย
315.เทศบาลตำบลเวียงสรวย จ.เชียงราย
316.เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
317.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
318.เทศบาลตำบลอุ้มผาง จ.ตาก
319.เทศบาลตำบลเวียงมอก จ.ลำปาง
320.เทศบาลตำบลสิริราช จ.ลำปาง
321.เทศบาลตำบลวังเหนือ จ.ลำปาง
322.เทศบาลตำบลนาครัว จ.ลำปาง
323.เทศบาลตำบลดงขุย จ.เพชรบูรณ์
324.เทศบาลตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก
325.เทศบาลตำบลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
326.เทศบาลตำบลในเมือง จ.อุตรดิตถ์
327.เทศบาลตำบลแม่ลานนา จ.แพร่
328.เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน
329.เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร
330.เทศบาลตำบลท่าผา จ.ลำปาง
331.เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จ.เชียงใหม่
332.เทศบาลตำบลเชียงดาว จ.เชียงใหม่
333.เทศบาลตำบลเนินมะกอก จ.พิจิตร
334.เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ จ.น่าน
335.เทศบาลตำบลหงาว จ.เชียงราย
336.เทศบาลตำบลศาลา จ.ลำปาง
337.เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่
338.เทศบาลตำบลสบบง จ.พะเยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
339.เทศบาลตำบลหลวงใต้ จ.ลำปาง
340.เทศบาลตำบลท่าเสา จ.พิจิตร
341.เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน จ.น่าน
342.เทศบาลตำบลศรีษะเกษ จ.น่าน
343.เทศบาลตำบลห้วยสัก จ.เชียงราย
344.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
345.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.พิษณุโลก
346.เทศบาลตำบลเทพนคร จ.กำแพงเพชร
347.เทศบาลตำบลแม่นะ จ.เชียงใหม่
348.เทศบาลตำบลแม่ปืม จ.พะเยา
349.เทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ.เชียงราย
350.เทศบาลตำบลห้วยซ้อ จ.เชียงราย
351.เทศบาลตำบลหนองบัว จ.เชียงใหม่
352.เทศบาลตำบลเวียง(เชียงแสน) จ.เชียงราย

ข่าววันที่:15 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าชม: 648 คน โดย:เทศบาล ประเภท:ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือล่าสุดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com