ข่าวเด่น

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าม...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และโครงสร้างศูนย์ฯ ณ สำนัก...

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาคว...

อ่านต่อ

แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชา...

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 1.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก 2.เทศบาลตำบลบ้านปิน จ.แพร่ 3.เทศบาลตำบลเขาทราย จ.พิจ...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

    เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เดิมมีเรื่องเล่าว่า พื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง เป็นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง ในขณะที่บริเวณอื่นน้ำท่วมถึงหมดทุกแห่ง ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่าเกาะซึ่งในสมัยโบราณยังอุดมไปด้วยป่าไม้ มีไม้สักเป็น จำนวนมาก พ่อค้ามาทำไม้ตั้งปางไม้เป็น ที่พักคนงานริมฝั่งแม่น้ำปิง คนงานเหล่านี้นำมะเขือมาทำเป็นอาหารและทิ้งเมล็ดมะเขือลงบริเวณปางไม้ที่พัก จนเกิดเป็นดงมะเขือขึ้นและคนงานที่อาศัยทำไม้ต้องเดินทางติดต่อกับบ้านคลองขลุงเสมอโดยทางเรือ ตามลำน้ำปิงซึ่งอยู่เยื้องกันคนละฝั่งแม่น้ำกล่าวคือบ้านคลองขลุงตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปิงและอยู่ท้ายน้ำ ส่วนที่ตั้งปางไม้ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายและอยู่เหนือน้ำ เหตุที่มีชื่อว่าเกาะ เพราะน้ำท่วมไม่ถึง เป็นท่าน้ำสำหรับโดยสารเรือสัญจรไปมา และที่บริเวณนี้มีต้นมะเขือขึ้นมากชาวบ้านจึงเรียกชื่อบริเวณนี้ว่า “เกาะท่ามะเขือ”เมื่อชุมชนเจริญขึ้น มีคนอยู่หนาแน่นจนแปรสภาพจากปางไม้สำหรับคนงานชั่วคราว เป็นหมู่บ้านถาวรขึ้นแล้ว ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านท่ามะเขือ” ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2513 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 87 ตอนที่ 69 หน้า 2232

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพพื้นที่เป็นแนวขนานไปกับแม่น้ำปิงทางฝั่งตะวันตก อยู่ห่างจากอำเภอคลองขลุงประมาณ 4 กิโลเมตร
อาณาเขต  
   
ทิศเหนือ ติดกับตำบลวังบัว  
ทิศใต้ ติดกับตำบลวังยาง  
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลทุ่งทราย  
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลคลองขลุง  

การปกครองท้องถิ่น

    พื้นที่เขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่ามะเขืออยู่ในท้องที่ อำเภอคลองขลุง มี 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ครอบคลุมหมู่ที่ 1 เพียงบางส่วนและหมู่ที่ 2

จำนวนประชากร

ชาย 1,921คน หญิง 1,990 คน รวม 3,911 คน

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com