ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ให้แก...

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาคว...

อ่านต่อ

แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชา...

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 1.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก 2.เทศบาลตำบลบ้านปิน จ.แพร่ 3.เทศบาลตำบลเขาทราย จ.พิจ...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (โครงการสนับสนุนและร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ๒.เพื่อป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถสัญจรไป - มา ในช่วงเทศกาล ๓.เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเครือข่ายภาคประชาชน (อปพร.) ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ๔.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ๕.เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามมาตรการ 10 ประการ การอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามความเหมาะสม ๖.เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนผู้สัญจรไป - มา ทางถนนหลวงสาย 1084

วันที่:2018-01-10 ผู้เข้าชม: 5 คน

ภาพกิจกรรมทั้งหมดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com