ข่าวเด่น

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเท...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สืบเนื่องจากในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยใช้สารเคมีและใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในแหล่งที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ามะเขือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้สารเคมีและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในแหล่งที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ๓.เพื่อป้องกันและกำจัดพาหะนำโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่ประชาชน ๔.เพื่อให้ อสม. และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการป้องกันโรค ๕.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน

วันที่:2018-03-02 ผู้เข้าชม: 35 คน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com