ข่าวเด่น

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีและยกเ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม


โครงการฝึกอบรม "ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม" สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จัดโครงการฝึกอบรม "ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม" สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักสงฆ์ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สามารถนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

วันที่:2019-07-18 ผู้เข้าชม: 16 คน

ภาพกิจกรรมทั้งหมดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com