ข่าวเด่น

รับสมัครเพื่อการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเพื่อแต่...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทำการสรรหาและเลือกสรร...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมฝั...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  วันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดโครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ แล้วนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

  วันที่: 2019-02-18

 • โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการทำตะกร้าแฟนซี และกล่องอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพทางเลือก ๒.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง

  วันที่: 2019-02-15

 • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม ภาวนากรรมฐานสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม ภาวนากรรมฐานสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามเส้นทางบุญพระครูสันติวชิรธรรม (ทองดี ผุสิตธมฺโม) ปีที่ 42 ณ วัดสันติวนาราม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

  วันที่: 2019-02-11

 • โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา) กิจกรรม กีฬาปฐมวัย 2561

  วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 นายประวิทย์ สวัสรังศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา) กิจกรรม กีฬาปฐมวัย 2561" ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ในการนี้มีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ามะเขือร่วมกิจกรรมด้วย

  วันที่: 2018-12-27

 • มือถือเก่าแลกไข่ไก่

  "มือถือเก่าแลกไข่ไก่" ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี!! วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ... เทศบาลตำบลท่ามะเขือ นำโดย นายเอียด ช้างจั่น ประธานสภาฯ นายนพดล โพธิ์กุล สมาชิกสภาฯ นายสัปปวิชญ์ แสงไกร สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดกิจกรรม "มือถือเก่าแลกไข่ไก่" เดินหน้าขับเคลื่อนรับบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อนำมือถือเก่าซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไปรีไซเคิล แล้วรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดซื้อหนังสือมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลน ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ นำมือถือเก่ามาเข้าร่วมโครงการ ถึง 224 เครื่อง

  วันที่: 2018-12-25เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com