ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาแ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ปร...

อ่านต่อ

แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชา...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 1.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จ.กำแพงเพชร 2.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก วันที่ 16 พฤษภาคม ...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องในการปฎิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ www.youtube.com ช่อง TPchannel

ข่าววันที่:3 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าชม: 12 คน โดย:เทศบาล ประเภท:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com