ข่าวเด่น

การรับแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มาแสดงตนเพื่อยืนย...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2563 ณ งานพัฒนาุชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารที่ใช้ในการแสดงตน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ
หากผู้รับเบี้ยยังชีพท่านใด ไม่มาแสดงตนตามกำหนด เทศบาลตำบลท่ามะเขือจะชะลอการจ่ายเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2563 จนกว่าจะมีการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อย
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่ม่เติม ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่ามะเขือ โทร. 055 781010

ข่าววันที่:26 กันยายน 2562 ผู้เข้าชม: 20 คน โดย:เทศบาล ประเภท:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com